LES HIPOTEQUES A TIPUS FIX CREIXEN

L’any 2007 es contractaven el 90% de les hipoteques a tipus variable i aquest any ja han baixat al 60%.

Fa només deu anys, contractar una hipoteca per a adquisició de vivenda a tipus fix era gairebé una extravagància. De fet, només una de cada 10 hipoteques tenia aquesta característica. Aquesta situació ha canviat radicalment en els últims cinc anys pel que fa a l’oferta dels bancs. Amb l’actual nivell d’interessos, han arribat a la conclusió de que uns crèdits a tipus variable a llarg termini contenen un risc més elevat que hipoteques a tipus fix per al mateix període de temps, sobretot si les segones s’ofereixen amb uns índexs més elevats per garantir que no hi haurà pèrdues de rendibilitat per a l’entitat.

El tipus al qual s’estan oferint, entre un 2% i un 3,5% de mitjana, segueix sent, d’entrada, i de moment, més alt que el de les hipoteques a tipus variable.