PRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALS

No presentar-se a una mesa electoral el dia d'eleccions és delicte. És un incompliment administratiu que està regulat en la Llei Orgànica de Règim Electoral General.

El desconeixement d’aquesta obligació fa que hi hagi dos judicis per delicte electoral cada dues o tres setmanes a l'Audiència de Barcelona.

Els membres de les meses electorals s'escullen mitjançant un sorteig un mes abans del dia d'eleccions. Cada Ajuntament fa el sorteig dels membres de les meses durant un ple extraordinari i després comunica als escollits la seva condició de membres de les meses electorals i dóna la possibilitat d'al•legar incompatibilitats.

Si es rep la citació com a membre de mesa electoral, cal presentar-se al col•legi electoral abans de les 9 h del matí.

I no es broma, doncs la llei preveu penes de presó que van dels 3 mesos a un any, encara que es poden substituir per multes.