EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓ EUROPEA, dictamina que els bancs han de retornar tots els diners cobrats de més als clients afectats per l’existència de clàusules sòl en els seus contractes hipotecaris.

Les clàusules sòl són aquelles que fixen un topall mínim d’interessos que els clients de contractes hipotecaris han de pagar. Aquestes clàusules han impedit que els afectats poguessin beneficiar-se de la caiguda que ha anat experimentant l’Euribor durant els últims anys, principal índex de referència per la majoria de les hipoteques.

El Tribunal Suprem en Sentència de data 9 de maig de 2013, ja va considerar abusives aquestes clàusules, al entendre que els consumidors no havien estat informats de la càrrega econòmica i jurídica que se’ls imposava, si bé va fixar la retroactivitat màxima per la devolució dels imports satisfets la de la pròpia sentència.

Dicta ara Sentencia el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, concloent que aquesta limitació en el temps establerta en la Sentencia del Tribunal Suprem és contraria a la normativa comunitària i, per tant, les entitats financeres han de reintegrar finalment als afectats per dites clàusules la totalitat de l’import que s’ha cobrat de més, des de l’inici de cada contracte hipotecari, i no a únicament a partir del 9 de maig de 2013, com havia determinat el Tribunal Suprem.