Notícies

LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI D’ARRENDAMENTS URBANS QUEDA DEROGADA

Tot reial decret llei que dicta el Govern per raons d'urgència, s’ha de convalidar en el termini màxim de trenta dies hàbils pel Congrés dels Diputats.
En aquest cas, i com era previsible, la reforma de la Llei d'Arrendament Urbans, vigent des del 18 de desembre de 2018, no ha obtingut avui la confiança de la Cambra, i el text no ha estat convalidat, quedant derogat automàticament; sens perjudici d'haver desplegat efectes jurídics absolutament plens, de manera que tots els actes realitzats a la seva empara són vàlids, a fi de garantir la seguretat jurídica.

FORA DE LES AUTOPISTES I AUTOVIES HEM D’ANAR A 90 KM/H

S’ha publicat en el BOE el Reial Decret 1514/2018, de 28 de desembre, pel qual es modifica el Reglament General de Circulació i reforma la regulació relativa a les velocitats màximes dels vehicles en vies fora de població. Serà vigent a partir del 29 de gener de 2019.

Breu cronologia de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD)

Aquest impost recau, entre altres supòsits, en la constitució de drets reals, préstecs, fiances ... O sigui, es merita quan demanem un préstec garantit amb hipoteca. Actualment es un 1’5% del total de la garantía.
El reglament d’aquest impost, article 68, establia que en les escriptures d’hipoteca el subjecte passiu, el que pagava, era el prestatari (el que rebia el préstec), de manera que les entitats bancàries ho sumaven a totes les altres despeses.

Autoconsum elèctric i supressió de l'impost al sol

El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar el passat 6 d'octubre un Reial Decret Llei de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors. En ell amplia el bo social elèctric, crea un nou bo social tèrmic, promou l'autoconsum elèctric eliminant l'anomenat impost al sol i incentiva l'ús del vehicle elèctric. També prohibeix la contractació del subministrament elèctric en la modalitat porta a porta.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha condemnat Espanya a pagar una multa milionària per trigar a adequar a la normativa europea els sistemes per a la depuració d'aigües residuals urbanes en diferents municipis del país, entre ells els castellonen

Els jutges europeus van condemnar a Espanya a "abonar una suma a preu alçat de 12 milions d'euros i una multa coercitiva de 11 milions d'euros aproximadament per cada semestre de retard", segons un comunicat del Tribunal.
La cort va declarar per primera vegada l’ incompliment d'Espanya en una sentència de 2011. El Tribunal va concloure llavors que Espanya havia incomplert les obligacions de la directiva sobre el tractament d'aigües residuals.

El Tribunal Suprem confirma que no es pot cobrar l’impost municipal de plusvàlua, si no hi ha augment de valor.

La Llei d’Hisendes Locals estableix que aquest impost es meritarà a partir dels valors cadastrals (valor que veiem en l’ Impost sobre Bens Mobles, IBI), sense que es puguin utilitzar altres criteris diferents.
Desprès de la crisis, malgrat que es venien o es donaven en pagament immobles per un preu inferior al de compra, els ajuntaments seguien cobrant aquest impost que, recordem-ho, es fonamenta en l’increment del valor de la finca venuda.

ELS DESNONAMENTS EXPRES D'HABITATGES OCUPATS NO AFECTARAN ELS PISOS DE FONS VOLTORS.

El Congrés aprova aquest dimarts una llei per accelerar els desallotjaments d'immobles propietat de particulars, ONG o entitats públiques amb finalitats socials. La proposta, del PDeCAT, tirarà endavant amb el suport de PSOE, PP, Cs i PNB.

EL SUPREM SENTÈNCIA QUE EL CLIENT HA D'ASSUMIR LA DESPESA DE CONSTITUIR LA HIPOTECA.

L'Alt Tribunal ha inclinat la balança a favor dels bancs en la pugna sobre a qui ha de recaure el pagament de les despeses de constitució d'hipoteca: Els actes jurídics documentats (AJD) els abonarà el client, mentre que les despeses notarials, proporcionalment molt menors, es repartiran al 50%.

Aquesta sentència xoca amb les de fins a 18 audiències provincials que havien sentenciat ja a favor dels consumidors que reclamen el cost de la totalitat de les despeses de formalització de les seves hipoteques.

L'ADVOCACIA CATALANA IMPUGNARÀ EL NOU PLA DE JUTJATS ÚNICS SOBRE CLÀUSULES SÒL.

El ple del Consell de l'Advocacia Catalana, que representa 14 col•legis, ha aprovat aquest dilluns per unanimitat impugnar el nou Pla del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sobre jutjats únics provincials per resoldre les demandes per clàusules sòl i altres reclamacions per despeses financeres en formalitzar hipoteques.

18.474 DEMANDES BLOQUEGEN ELS JUTJATS CATALANS PER A CLÀUSULES ABUSIVES.

El pla del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acabat per col•lapsar els jutjats especials, com era previsible, i ja va denunciar el Consell de l’Advocacia Catalana abans que es posés en marxa el pla l’estiu passat. Així, entre el juny i el desembre del 2017 es van presentar un total de 18.474 demandes als quatre jutjats catalans especialitzats en la matèria. D’aquesta xifra, 14.601 reclamacions corresponen a l’únic jutjat especialitzat de Barcelona, el número 50 de Primera Instància.

EL TRIBUNAL SUPREM REBUTJA AGREUJAR LA PENA A MULTIREINCIDENTS EN FURTS LLEUS.

El Ple de la Sala II del Tribunal Suprem ha proclamat la necessitat d'una interpretació restrictiva de l'agreujament de les penes del delicte de furt, aprovada per reforma de l'any 2015. D'acord amb aquesta reforma, el furt d'una quantitat que no excedeixi de 400 euros és castigat amb una pena de multa. No obstant això, en aquelles ocasions en què l'autor d'aquest furt tingués antecedents penals per multireincidència i hagués estat condemnat almenys en tres ocasions anteriors, la pena podia incrementar-se fins a tres anys de presó.

PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2017.

Finalment, una llei de 27 de juny aprova els Pressupostos Generals de l'Estat, que haurien d’estar vigents des d’ abans de començar l’any.

La mateixa explica que els pressupostos del 2016 van haver de prorrogar -se fins ara, per la convocatòria de les passades eleccions generals, pel 26 de juny de 2016, i posterior nomenament del president del govern, que no es va produir fins al 29 d'octubre següent, en segona votació.

L’ EURIBOR COMPLEIX EL PRIMER ANIVERSARI SOTA ZERO

L’indicador de referència per la majoria de les hipoteques de l’estat ha acomiadat l’any en un nivell inèdit fins ara, doncs dóna una mitjana de menys 0.095%.

El experts no descarten que aquest mes de febrer, en que complirà el primer any en negatiu, l’índex trenqui la barrera del menys 0.1%.

Com sabeu, aquestes ultimes baixades de tipus permetran un nou estalvi en la quota mensual que paguen els hipotecats amb préstecs subjectes a interès variable a un any, i sense clàusula sòl!

EL CONSELL DE MINISTRES REGULA EL PROCEDIMENT PER RECLAMAR LES CLÀUSULES SÒL. (IV)

El BOE del dissabte 21 de gener ja publica el decret llei que obliga als bancs a establir un sistema per retornar les quantitats rebudes per les clàusules sòl. I unes normes fiscals. Tenen els bancs un més per implementar el sistema i s’han d’assegurar que la facultat de reclamar serà coneguda per tots els seus clients amb clàusules sòl. I els consumidors tenim 3 mesos per demanar que ens ho tornin, a partir del mes que tenen els bancs. El procediment és que a partir de la nostra reclamació, el banc ens ha de comunicar el que han cobrat de més i quina quantitat, per tant, ens tornaran.

ESPECIAL CLÀUSULES SÒL (III): SEGUIM ESPERANT.

Tirar endavant el reial decret amb la solució extrajudicial per a la devolució de les clàusules sòl està resultant impossible. La seva aprovació, prevista per al passat divendres 13, s'ha tornat a ajornar, després que passés el mateix el 30 de desembre i després de disposar d'una setmana extra, perquè el 6 de gener no hi va haver Consell de Ministres.

ESPECIAL CLÀUSULES SÒL (II)

El Consell de Ministres de 30 de desembre de 2016, no ha aprovat finalment un Codi de Bones Pràctiques per a la devolució del cobrat de més als clients afectats per les clàusules sòl.

El portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, ja va anunciar al final del Consell de Ministres del 23 de desembre que l'executiu aprovaria en la seva última reunió de l'any un Codi de Bones Pràctiques d'adhesió voluntària per a les entitats financeres amb què resoldre amb celeritat la devolució del cobrat de més als clients afectats per aquestes clàusules terra.

SENTENCIA CLÁUSULES SÒL

Des de Pagès Advocats, ens felicitem de la sentencia dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que sens dubte suposa un gran avenç en el dret dels consumidors. Motiu pel qual ens oferim a realitzar un estudi sense compromís del clausulat de la seva hipoteca.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓ EUROPEA, dictamina que els bancs han de retornar tots els diners cobrats de més als clients afectats per l’existència de clàusules sòl en els seus contractes hipotecaris.

Les clàusules sòl són aquelles que fixen un topall mínim d’interessos que els clients de contractes hipotecaris han de pagar. Aquestes clàusules han impedit que els afectats poguessin beneficiar-se de la caiguda que ha anat experimentant l’Euribor durant els últims anys, principal índex de referència per la majoria de les hipoteques.

PROTOCOL D’EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA.

Els Jutjats de Reus apliquen amb normalitat un protocol o acord d’actuació que es va signar l’estiu del 2013 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), les quatre Diputacions, l’Associació i la Federació de Municipis de Catalunya i els col.legis d’Advocats i Procuradors de Catalunya.