AVÍS LEGAL

PAGÈS ADVOCATS, té la seva seu a 43201 Reus, C. Sant Joan, 20, i és el nom comercial amb que gira Josep Maria Pagès Serrano, amb el mateix domicili per notificacions i DNI 39843295-G.

Pel que fa a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, PAGÈS ADVOCATS, per la seva activitat, es regeix per la normativa específica i per tant, es inclòs en l’excepció prevista en l’article 5.1.b).

La web de PAGÈS ADVOCATS aconsella i informa als seus usuaris sobre temes relacionats amb l’activitat de l’advocacia.

PAGÈS ADVOCATS permet difondre els continguts de la web lliurement sempre i quan se’ns comuniqui prèviament i la informació recollida no s’utilitzi per a finalitats comercials i tingui per objectiu millorar les condicions de vida de les persones i de la societat.

PAGÈS ADVOCATS es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l’accés, ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (en endavant l’usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per PAGÈS ADVOCATS, en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la pàgina web.

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb el present Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de l’usuari.

La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’usuari.

PAGÈS ADVOCATS rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades pel propi despatx i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web.

PAGÈS ADVOCATS queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i d’opinions facilitades pels usuaris a la pàgina web.