Família

Intervenim en totes les qüestions jurídiques que afecten a la família, com adopcions, impugnacions o reclamacions de paternitat, incapacitats i demés. Dissolucions del vincle matrimonial per divorci.