EL TRIBUNAL SUPREM REBUTJA AGREUJAR LA PENA A MULTIREINCIDENTS EN FURTS LLEUS.

El Ple de la Sala II del Tribunal Suprem ha proclamat la necessitat d'una interpretació restrictiva de l'agreujament de les penes del delicte de furt, aprovada per reforma de l'any 2015. D'acord amb aquesta reforma, el furt d'una quantitat que no excedeixi de 400 euros és castigat amb una pena de multa. No obstant això, en aquelles ocasions en què l'autor d'aquest furt tingués antecedents penals per multireincidència i hagués estat condemnat almenys en tres ocasions anteriors, la pena podia incrementar-se fins a tres anys de presó.

La Sala II ha entès -amb el vot particular de 6 dels 17 magistrats que van formar el Ple- que perquè es produeixi aquest efecte de hiperagravació de la pena no n'hi ha prou amb que els antecedents ho siguin per delictes lleus. Almenys, subratlla el Suprem, ha de tractar-se d'un full històric penal en què es recullin delictes menys greus (que poden ser castigats amb penes de presó de tres mesos a cinc anys, enfront de les multes dels delictes lleus).

La sentència compta amb el vot particular de sis magistrats, que sí donaven suport a que els tres delictes de furt que permetin aplicar el tipus de multireincidència puguin ser de caràcter lleu. Creuen que la tipificació respon a una realitat criminal concreta, i que quan una actuació es reitera per quarta vegada, abans que transcorri el termini de sis mesos en què queden cancel•lats els antecedents penals per un delicte lleu de furt, "és demostratiu d'una actitud davant el bé jurídic que es protegeix i davant la antijuridicitat de la seva transgressió ". El vot fa servir un símil futbolístic sobre això: "Ens trobem davant la targeta vermella davant acumulació de targetes grogues".