El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha condemnat Espanya a pagar una multa milionària per trigar a adequar a la normativa europea els sistemes per a la depuració d'aigües residuals urbanes en diferents municipis del país, entre ells els castellonen

Els jutges europeus van condemnar a Espanya a "abonar una suma a preu alçat de 12 milions d'euros i una multa coercitiva de 11 milions d'euros aproximadament per cada semestre de retard", segons un comunicat del Tribunal.
La cort va declarar per primera vegada l’ incompliment d'Espanya en una sentència de 2011. El Tribunal va concloure llavors que Espanya havia incomplert les obligacions de la directiva sobre el tractament d'aigües residuals.
El 2017 la Comissió va presentar un nou recurs per incompliment contra Espanya, que ha finalitzat amb la imposició de la multa indicada.
La directiva europea sobre el tractament d'aigües residuals estableix que els Estats membres han de garantir que les ciutats i urbanitzacions recullin i tractin correctament les seves aigües residuals urbanes per evitar que quedin contaminades per bacteris i virus nocius.
Segons la norma comunitària, les ciutats havien de disposar de sistemes de recollida i tractament d'aigües residuals per a l'1 de gener del 2001.