Autoconsum elèctric i supressió de l'impost al sol

El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar el passat 6 d'octubre un Reial Decret Llei de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors. En ell amplia el bo social elèctric, crea un nou bo social tèrmic, promou l'autoconsum elèctric eliminant l'anomenat impost al sol i incentiva l'ús del vehicle elèctric. També prohibeix la contractació del subministrament elèctric en la modalitat porta a porta.

El Govern considera que l'autoconsum elèctric renovable és un element imprescindible per aconseguir que el consumidor pugui obtenir una energia més neta i barata. El text introdueix tres principis fonamentals en aquesta activitat: es reconeix el dret a autoconsumir energia elèctrica sense càrrecs (entre ells, el que s'imposava a l'autoconsumidor per l'energia generada i consumida en la seva pròpia instal•lació, l'anomenat impost al sol); es reconeix el dret a l'autoconsum compartit per part d'un o diversos consumidors per aprofitar les economies d'escala, i s'introdueix el principi de simplificació administrativa i tècnica, especialment per a les instal•lacions de petita potència.