FORA DE LES AUTOPISTES I AUTOVIES HEM D’ANAR A 90 KM/H

S’ha publicat en el BOE el Reial Decret 1514/2018, de 28 de desembre, pel qual es modifica el Reglament General de Circulació i reforma la regulació relativa a les velocitats màximes dels vehicles en vies fora de població. Serà vigent a partir del 29 de gener de 2019.
Els límits de velocitat a Espanya daten dels anys vuitanta. No obstant això, avui dia la situació és completament diferent, sent un dels països del món amb major nombre de quilòmetres de vies d'alta capacitat, més segures i que permeten major confort en els desplaçaments. Per la seva banda, les carreteres convencionals ja no tenen com a prioritat augmentar la fluïdesa de la circulació, sinó connectar persones i transportar mercaderies en un radi d'acció més proper.
Per això l'efecte principal de la modificació és fer desaparèixer, a les carreteres convencionals, la diferenciació de limitacions genèriques entre 90 i 100 km / h existent per als turismes i les motocicletes, reduint-lo a una limitació general de 90 km / h.