LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI D’ARRENDAMENTS URBANS QUEDA DEROGADA

Tot reial decret llei que dicta el Govern per raons d'urgència, s’ha de convalidar en el termini màxim de trenta dies hàbils pel Congrés dels Diputats.
En aquest cas, i com era previsible, la reforma de la Llei d'Arrendament Urbans, vigent des del 18 de desembre de 2018, no ha obtingut avui la confiança de la Cambra, i el text no ha estat convalidat, quedant derogat automàticament; sens perjudici d'haver desplegat efectes jurídics absolutament plens, de manera que tots els actes realitzats a la seva empara són vàlids, a fi de garantir la seguretat jurídica.