EL PARLAMENT TOMBA EL DECRET DEL GOVERN PER CONTENIR ELS PREUS DEL LLOGUER

El govern català va aprovar el 21 de maig el decret que havia de permetre limitar temporalment els preus del lloguer als barris o ciutats on l'oferta d'habitatge assequible fos escassa.
Però aquesta norma no ha rebut la necessària ratificació del Parlament, doncs tota l’oposició l’ha votat en contra.
Els partits l’han criticat per que només buscava un rèdit electoral o per que el van redactar mancat de consens.
I els partits d’esquerres han considerat que es quedava curt. Certament si la limitació establerta era que no es podien apujar més d’un 10% dels índexs de preus de lloguers i aquests índexs es fan a partir de lloguers reals, el seu efecte s’hauria limitat als elevats preus actuals i encara incrementats en aquest percentatge.