LA JUSTÍCIA EN EL MES D’AGOST

La Llei orgànica del poder judicial, que estableix el bon govern dels jutges, assenyala com a regla general que són inhàbils els dies del mes d'agost per a totes les actuacions judicials.

Aquesta regla és realment general a la jurisdicció civil, que únicament s'activa si la demora pot causar greu perjudici als interessats (per exemple, mesures urgents en procediments de divorci).

Pel que fa a la jurisdicció penal, s'aplica la mateixa regla general, amb la transcendental excepció de que són hàbils tots els dies de l'any per a la instrucció (investigació) de les causes criminals.

Quant a l'àmbit administratiu, per recórrer una liquidació, una multa o qualsevol resolució de l'Administració, agost és hàbil, de manera que hem de comptar aquests dies perquè no se'ns passi el termini.

Ara bé, en el cas que hàgim esgotat la via administrativa i vulguem acudir a la via judicial, durant el mes d'agost no correrà el termini per a la interposició del corresponent recurs contenciós administratiu.