Lloguer d’habitatges . Estat d’alarma. Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març. Mesures de suport per a les llars vulnerables. Suspensió dels procediments de desnonament.

Mentre duri l’estat d’alarma, no corren els terminis de la gran majoria dels procediments civils, i per tant els desnonaments per impagament o finalització del contracte estan aturats.
L’article 1 del Decret que comentem estableix que quan s’aixequi l’estat d’alarma i tornin els jutjats a la normalitat, els desnonaments ( i els llançaments que se’n deriven) es podran suspendre per un termini màxim de sis mesos.
Per aconseguir-ho l’inquilí ho haurà de demanar i complir tots els següents requisits: acreditar que l’estat d’emergència sanitària li ha produït una pèrdua d’ingressos; que la unitat familiar guanya menys d’uns determinats barems ; que el lloguer, més els subministraments de la llar, suposen una quantitat superior al 35% dels ingressos de la unitat familiar; i que ningú de la unitat familiar és propietari o usufructuari d’un habitatge a Espanya.
Tot això ho haurà d’acreditar presentant la documentació establerta en l’article 6 del mateix decret.
Si compleix tots els requisits, el Jutjat ho comunicarà als serveis socials competents per que adoptin, en l'indicat termini màxim de sis mesos, les mesures que consideren ...
Però llavors, el propietari pot fer el mateix ! Mitjançant la mateixa documentació i requisits el propietari pot demostrar que està en situació de vulnerabilitat, que necessita cobrar els lloguers i que l’habitatge quedi lliure per buscar un nou arrendatari. En aquest cas, el Jutjat també comunicarà aquesta circumstancia als serveis socials corresponents, per que es repensin el que hagin decidit respecte de l’inquilí....
Confiem en tenir uns serveis socials àgils i amb prou recursos per donar solució a aquests conflictes d’interessos!