Lloguer d’habitatges. Estat d’alarma. Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març. Mesures de suport per a les llars vulnerables. Prorroga extraordinària dels contractes d’arrendament de vivenda habitual.

L’article 2 d’aquest Decret estableix que els contractes de lloguer de vivenda habitual en situació de prorroga obligatòria o voluntària, que finalitzin en el període compres des d’aquest primer d’abril fins dos mesos desprès de que s’aixequi l’estat d’alarma, s’allargaran sis mesos més, en les mateixes condicions que hi havia pactades, sempre que ho demani l’inquilí hi ho accepti el propietari.
El sentit d’aquesta acceptació per part del propietari es confús en la llei. La versió oficial, en castellà, acaba dient que aquesta pròrroga “deberá ser aceptada por el arrendador”. Vol dir això que es obligatòria pel propietari? O vol dir que si el propietari no l’accepta, no hi ha prorroga?
No queda clar. Però si fos aquest segon supòsit, la norma seria paper mullat.