Lloguer d’habitatges. Estat d’alarma. Reial Decret Llei 11/2020 de 31 de març. Mesures de suport per a les llars vulnerables. Avals de l’Estat per fer front a les despeses de l’habitatge.

L’article 9 d’aquest Decret va establir una línea d’avals de l’Estat per tal de que les persones amb situació de vulnerabilitat derivada de la declaració de l’estat d’alarma, puguin demanar a les entitats bancàries préstecs destinats exclusivament al pagament dels lloguers i fins a sis mensualitats de renda.
Per a ser efectius, aquests avals requerien un acord entre el Ministeri corresponent i el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Avui, 22 d’abril, mitjançant el RDL 15/2020, que serà vigent demà, es fa una dotació pressupostaria d’un màxim de 1.200 milions d’euros per l’efectivitat d’aquest ajut.
Per tant, ja es poden demanar, sempre acomplint i acreditant documentalment les condicions establertes, que no son poques...