LLOGUER D’HABITATGES. ESTAT D’ALARMA. REIAL DECRET LLEI 16/2020 DE 28 D’ABRIL. MESURES DE SUPORT PER A LES LLARS VULNERABLES. AMPLIACIÓ FINS A TRES MESOS DE LA FACULTAD DE DEMANAR L’AJORNAMENT TEMPORAL I EXTRAORDINARI EN EL PAGAMENT DE LA RENDA.

El RDL 11/2020 va donar aquest dret, per un mes, als arrendataris d’habitatges que acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica, de manera que el termini s’hauria acabat el passat 2 de maig.
El RDL 16/2020 modifica l’anterior per passar-ho a tres mesos, o sigui, fins al proper 2 de juliol.
La mateixa llei diu que l’inquilí ho pot demanar “sempre que aquest aplaçament o la condonació total o parcial no s’hagués acordat prèviament entre ambdues parts amb caràcter voluntari.”
Si som propietaris i volem ajudar a l’inquilí, val més arribar a un acord voluntari, per que si li demanem que compleixi la llei i presenti tota la paperassa que preveu la norma, difícilment ho aconseguirà. Sobre tot en el període de confinament total!
Com exemple, i entre altres certificats, l’inquilí haurà d’acreditar, mitjançant nota informativa del Col·legi de Registradors, que ni ell, ni ningú de la seva unitat familiar, és propietari o usufructuari de cap altra habitatge en tota Espanya!