PROTECCIÓ DE DADES

Segons la LOPD 15/1999, l’informem que les dades de caràcter personal facilitades per vostès de forma voluntària (per exemple a través del correu electrònic o de formularis) s’incorporaran i seran tractades en un fitxer informatitzat de "CLIENTS" que és responsabilitat del despatx PAGÈS ADVOCATS. Igualment, en qualsevol moment, pot exercir el dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les seves dades enviant un escrit (acompanyant còpia d’un document oficial que l’identifiqui) a PAGÈS ADVOCATS (C. Sant Joan, 20, Reus 43201) o dirigit al correu electrònic [email protected].

PAGÈS ADVOCATS es compromet a observar la obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, a tractar-les de forma confidencial i a guardar-les prenent les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament en accessos no autoritzats, però sempre tenint en compte l’estat de les tecnologies.