Propietat horitzontal. Comunitats

Impugnacions

El coneixement d’aquesta regulació en el Codi Civil de Catalunya –legislació molt especialitzada amb terminis i formalitats ineludibles- ens permet intervenir amb tota seguretat en les impugnacions d’acords de les assemblees, tant en defensa de la Comunitat, com dels propietaris dissidents, arribant si convé al recurs de cassació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Reclamacions

El nombre de procediments que tramitem –tant monitoris com verbals- en reclamació de quotes ordinàries i extraordinàries ens permet dominar les execucions, tant per a l’embargament dels pisos o dels seus rendiments, com per l’esbrinament d’adjudicacions en favor d’entitats bancàries o el seguiment contra hereus desconeguts.